Công Ty Thuốc Thú Y Gấu Vàng – Sản phẩm chuyên dùng cho Chim Cảnh - Gà Đá │ Gia Súc - Gia Cầm │ Tôm - Cá

Gấu Vàng

SẢN PHẨM CHO THÚ CƯNG

DIVERA (20 ML/LỌ)

DIVERA (20 ML/LỌ)

Liên hệ

DOCACIN (10 ML/LỌ) THÚ CƯNG
NOMACIN 121 (10 ML/LỌ)

Sản phẩm cho Gà đá - Chim cảnh

TELMISOL 563 (10 VIÊN/TÉP)
SUPER B12 500 (50 ML/LỌ)
ANKOTI 122 (10 ML/LỌ)
TILMI FORT (5 ML/LỌ)
GAVAFLOR (5 ML/LỌ)
TRỢ CHIẾN+B12 (10 ML/LỌ)
FENCOXY 718 (100 ML/LỌ)
FENCOXY 718 (10 ML/LỌ)
GAVA 62 (1 KG/GÓI)

GAVA 62 (1 KG/GÓI)

Liên hệ

SPECTILIN 517 (5 ML/LỌ)

Sản phẩm cho gia súc - gia cầm

PARALAC (1 KG/GÓI)

PARALAC (1 KG/GÓI)

Liên hệ

TOCAVIT-ATP (100 ML/LỌ) THÚ Y
TOCAVIT-ATP (250 ML/LỌ) THÚ Y
LACIDI 119 (100 G/GÓI)
BIOTIN COMPLEX (100 G/GÓI)
GAVACIN-D FORT (100 ML/LỌ)
SỮA 87 (100 G/GÓI)
GENTA-SEPT (100 G/GÓI)
CEFQUIN 750 (20 ML/LỌ)
AMOX 15% LA (100 ML/LỌ)
AMOX 15% LA (20 ML/LỌ)
popup

Số lượng:

Tổng tiền: