Công Ty Thuốc Thú Y Gấu Vàng – Sản phẩm chuyên dùng cho Chim Cảnh - Gà Đá │ Gia Súc - Gia Cầm │ Tôm - Cá

Gấu Vàng

SẢN PHẨM CHO THÚ CƯNG

DIVERA 20ML/LỌ

DIVERA 20ML/LỌ

Liên hệ

CALCIUM C.D 10ML/LỌ
GAMARCIN 10ML/LỌ (THÚ CƯNG)
DOCACIN 10ML/LỌ (THÚ CƯNG)
BACI 500T 20ML/LỌ (Thú Cưng)
NOMACIN 121 10ML/LỌ

Sản phẩm cho Gà đá - Chim cảnh

SUPER B12 500 50ML/LỌ
ANKOTI 122 10ML/LỌ
TRỢ CHIẾN B12 20ML/LỌ
KOTAMIN 915 100ML/LỌ (GÀ ĐÁ)
KOTAMIN 915 20ML/LỌ (GÀ ĐÁ)
TILMI FORT 3ML/LỌ

TILMI FORT 3ML/LỌ

Liên hệ

GAVAFLOR 5ML/LỌ

GAVAFLOR 5ML/LỌ

Liên hệ

TRỢ CHIẾN B12 (10ML/LỌ) -
FENCOXY 718 (100ML/LỌ)
FENCOXY 718 (10ML/LỌ)
GAVA 62

GAVA 62

Liên hệ

SPECTILIN 517 (5ML/LỌ)
LINCONET 120 (2ML/LỌ)
LINCONET 120 (5ML/LỌ)

Sản phẩm cho gia súc - gia cầm

FENBEN - 30 VIÊN NÉN/HỘP
CEFQUIN 750 20ML/LỌ
AMOX 15% LA 100ML/LỌ
AMOX 15% LA 20ML/LỌ
GAVABIO 20ML/LỌ

GAVABIO 20ML/LỌ

Liên hệ

ANTINA 422 1KG/GÓI

ANTINA 422 1KG/GÓI

Liên hệ

DOXYTIN-C 1KG/GÓI (Nhãn vàng)
DOXYTIN-C 100G/GÓI (Nhãn vàng)
COLI-SP 511 100G/GÓI
GAVA AMOXI 100G/GÓI
ANTINA 422 100G/GÓI
COLI-SP 511 10G/GÓI
THÔNG KHI QUẢN 1KG/GÓI
popup

Số lượng:

Tổng tiền: