Công Ty Thuốc Thú Y Gấu Vàng – Sản phẩm chuyên dùng cho Chim Cảnh - Gà Đá │ Gia Súc - Gia Cầm │ Tôm - Cá

Sản Phẩm Chuyên Dùng Cho Gia Cầm

ÚM GÀ VỊT (100 G/GÓI)
TOCAVIT-ATP (100 ML/LỌ) THÚ Y
TOCAVIT-ATP (250 ML/LỌ) THÚ Y
LACIDI 119 (100 G/GÓI)
GAVACIN-D FORT (100 ML/LỌ)
GENTA-SEPT (100 G/GÓI)
CEFQUIN 750 (20 ML/LỌ)
AMOX 15% LA (100 ML/LỌ)
AMOX 15% LA (20 ML/LỌ)
ANTINA 422 1KG/GÓI

ANTINA 422 1KG/GÓI

Liên hệ

popup

Số lượng:

Tổng tiền: