Công Ty Thuốc Thú Y Gấu Vàng – Sản phẩm chuyên dùng cho Chim Cảnh - Gà Đá │ Gia Súc - Gia Cầm │ Tôm - Cá

Sản Phẩm Chuyên Dùng Cho Gia Cầm

CEFQUIN 750 20ML/LỌ
AMOX 15% LA 100ML/LỌ
AMOX 15% LA 20ML/LỌ
ANTINA 422 1KG/GÓI

ANTINA 422 1KG/GÓI

Liên hệ

DOXYTIN-C 1KG/GÓI (Nhãn vàng)
DOXYTIN-C 100G/GÓI (Nhãn vàng)
COLI-SP 511 100G/GÓI
GAVA AMOXI 100G/GÓI
ANTINA 422 100G/GÓI
COLI-SP 511 10G/GÓI
GAVACOC 1KG/GÓI

GAVACOC 1KG/GÓI

Liên hệ

THÔNG KHI QUẢN 1KG/GÓI
popup

Số lượng:

Tổng tiền: