Công Ty Thuốc Thú Y Gấu Vàng – Sản phẩm chuyên dùng cho Chim Cảnh - Gà Đá │ Gia Súc - Gia Cầm │ Tôm - Cá

Sản Phẩm Chuyên Dùng Cho Gia Cầm

POCAMIN 920 1KG/GÓI
GALACTO 818 1KG/GÓI
CEFQUIN 750 100ML/LỌ
HEMOVIT-B12 100ML/LỌ
AMPI-COLI 50ML/LỌ

AMPI-COLI 50ML/LỌ

Liên hệ

AMOX 15% LA  50ML/LỌ
HEMOVIT-B12 10ML/LỌ
HEMOVIT-B12 20ML/LỌ
AMOX-GENTA 50ML/LỌ
GAVACIN-D 10% 10ML/LỌ
GAVACIN-D 10% 100ML/LỌ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: